RepertuarFortepian solo
Dwa fortepiany
Fortepian z orkiestrą
Dwa fortepiany  z orkiestrą
Skrzypce z fortepianem
Wiolonczela z fortepianem
Głos z fortepianem
Fortepian na cztery ręce
Trio Fortepianowe
Kwartet Fortepianowy
Kwintet Fortepianowy
Répertoire de Joanna Brzezinska